post

Hoe de opleiding werktuigbouwkunde bijna verdween

Robots beheersen de wereld

De opleiding werktuigbouwkunde was ooit zo impopulair geworden dat men overwoog deze te sluiten. De reden hiervan was heel simpel; met de robots die tegenwoordig worden ingezet om machines te produceren was de menselijke arbeid overbodig geworden. Robots leken de wereld te beheersen en het personeel wat zich nog in die richting liet scholen leek een opleiding te volgen die enkel naar de WW leidde. Gelukkig zien we tegenwoordig in dat er mensenwerk nodig is bij de productie van machines.

De betrouwbaarheid in het geding

De auto industrie werd onlangs opgeschrikt door de sjoemel fraude die aan het licht kwam. Ook bij andere machines die werden geleverd bleek dat de meetinstrumenten bij het controleren van de resultaten niet klopten. De industrie die hier achter zat had al het werk uitbesteed aan robots waardoor de menselijke kracht er inderdaad niet meer aan te pas kwam. Het gevolg was duidelijk; er was onbetrouwbare apparatuur afgeleverd die een ander resultaat beloofde dan wat er in werkelijkheid bij hoorde. De betrouwbaarheid van de industrie was dan ook in het geding geraakt doordat er geen controle meer werd uitgeoefend. De roep naar geschoolde werktuigbouwkundigen werd actueler dan ooit.

Een opleiding op de werkvloer als antwoord

De overheid heeft bedrijven die sjoemelden met de resultaten van hun producten gedwongen om de menselijke maat weer terug te brengen op de werkvloer. Daarom wordt er steeds vaker personeel aangenomen wat een opleiding krijgt op de eigen werkvloer. Niet de specifieke opleiding is een harde eis, maar de bereidheid om het vak te leren. De opleiding wordt gegeven door gespecialiseerde opleiders. De certificaten die worden behaald stellen de medewerker in dienst om samen met de producent van apparatuur tot een bewezen goed resultaat te komen.