post

Duidelijkheid gaat boven alles

Een eigen onderneming is een geweldig iets. Je wordt niet wakker met een katterig gevoel omdat je naar je baas moet gaan. Je bent namelijk eigen baas. Toch is er iets wat menig ondernemer dwars zit. Je levert goederen of diensten aan je klanten en zet je daar met hart en ziel voor in. De betaling van jouw facturen komt echter op een zijspoor te staan. Daar is opeens geen geld, tijd of gelegenheid voor. Het is om die reden dat menig ondernemer met de handen in het haar zit. We geven je wat tips om je debiteurenbeheer goed te houden.

Rust en regelmaat
Een heel belangrijk stuk van het gezond houden van je debiteurenbeheer is opvoeding. We bedoelen daarmee het opvoeden van je klanten. Jij werkt immers heel gedisciplineerd voor hun, daar mag je wat voor terug verwachten. Houd daarom een volgorde aan met een vaste regelmaat. Denk in dat geval aan het volgende; eerst de levering, dan de facturering, telefonisch aanmanen, schriftelijke aanmaning, schriftelijke ingebrekestelling. Deze regelmaat, met de intervallen zoals die door jouw bedrijf zijn gesteld, houd je aan bij je debiteuren. Een vaste regelmaat geeft aan voor je klanten waar ze met jouw bedrijf aan toe zijn.

Als debiteurenbeheer tips niet werken
Loopt het ondanks deze debiteurenbeheer tips alsnog mis, dan zal er één ding op zitten; geef het heft uit handen en schakel een debitereurenbeheer bedrijf in. Zij doen eigenlijk niets anders dan het bovenstaande, uit jouw naam. Het grote verschil is dat een dergelijk bedrijf geen deadlines te halen heeft tussendoor. Zij maken er hun werk van om voor jouw bedrijf de facturen te innen. Het voorkomt dat klanten afhaken of dat emoties bij jou of de debiteur op een gegeven moment de overhand nemen.